Solekvea

Sju idylliske selveiertomter på Kvitfjell!

Jøra Bygg AS tilbyr sju idylliske selveiertomter med den populære hyttemodellen PREG. Det er også mulighet til å få kjøpt med bod til hytta. Hyttene er levert nøkkelferdig. Hyttetomtene blir tildelt hvert sitt gårds- og bruksnummer med egen ankomst med biloppstillingsplass ved hver hytte. Området får også et fellesareal for parkering.

Solekvea ligger ca. 830 moh ved Gammelsetra, og er en del av det området som defineres som østsida i turistdestinasjonen Kvitfjell. Solekvea er en del Gammelsetra-området, som består dels av aktivt drevne landbruksarealer, noe gjengroende kulturmark, gammel seterbebyggelse og nyere fritidsbebyggelse.

Til tomtene hører 1/7 av 112/97 til felles parkeringsareal. Tomtene er ikke fysisk oppmålt. Hyttene er byggesøkt og godkjent, så endringer kan ikke gjøres. Men man kan velge fritt mellom farger på innvendig panel, gulv osv.

Det vil bygges 3 forskjellige modeller av PREG på Solekvea, Preg 108, Preg 123 og Preg 141. Prisene gjelder for nøkkelferdig hytte med tomt.

Område:

Gudbrandsdalen

Antall tomter:

7

Antall ledige:

7

Tomtevelger

Solgt
1234567
Tomt-idArealPrisBilder
1630 m26.236.836,-
Se bilder
2576 m26.672.552,-
Se bilder
3645 m27.245.673,-
Se bilder
4697 m27.245.673,-
Se bilder
5579 m26.672.552,-
Se bilder
6579 m26.672.552,-
Se bilder
7598 m26.672.552,-
Se bilder

Bilder

Vårt salgsteam

alt t

Anne-Line Østensen

Salgs- og markedssjef

99 20 30 44

anne-line@jora-bygg.no

Hans Oddvar Høistad

Selger

90 18 84 67

hans.oddvar@jora-bygg.no