Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft som skal sikre lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Enhver person kan etter loven etterspørre informasjon om hvordan Jøra Bygg håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forankring av ansvarlighet

Jøra Bygg AS har innrettet seg etter åpenhetsloven. Ansvarlighet er forankret i administrasjonen.

Redegjørelsesplikt

  • Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en årlig redegjørelse innen 30. juni hvert år.
  • Innsynsretten gjelder fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022, og innebærer at forbrukere kan stille spørsmål og ha krav på svar: om hvordan bedriften arbeider med menneskerettigheter, hvilke risiko som eventuelt er avdekket og hvordan risikoen håndteres.
Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Aktsomhetsvurdering

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Prosessen består av de seks trinn i hjulet ovenfor.

Misntekravene til redgjørelsen

  • Hvordan vi er organisert på et overordnet nivå
  • Hva slags produkter og tjenester vi tilbyr
  • Markeder vi opererer i
  • Hvordan vi har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner
  • Varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser
FNs bærekraftsmål: Bilde til fritt bruk
FNs bærekraftsmål: Bilde til fritt bruk

Henvendelser

Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser? Vi ønsker gi deg best mulige svar, og for å sikre at vi kan håndtere spørsmålet ditt på en effektiv måte, ber vi deg om å gi utfyllende informasjon om hva svaret ditt skal bidra til eller hvordan det vil bli brukt.

Merk gjerne e-posten med «Åpenhetsloven», og tema i emnefeltet. Det gjør det lettere for oss å sikre at dine rettigheter etter åpenhetsloven blir fulgt opp.

Vi vil besvare henvendelsen innen rimelig tid, og senest innen tre uker.

Last ned: Redegjørelse, Åpenhetsloven §5

Les også:

Lovteksten på Lovdata.no: Åpenhetsloven

Åpenhetsloven på: Forbrukertilsynet.no

Kontaktperson

Joakim Sustad

Joakim Sustad

KS/HMS ansvarlig & marked

99 20 30 54

joakim@jora-bygg.no