(f.v.) Arne Solberg, Joakim Sustad og Anette Musdalslien. Foto: Haagen Klette Lunde
(f.v.) Arne Solberg, Joakim Sustad og Anette Musdalslien. Foto: Haagen Klette Lunde

6/9/2022

Vi har blitt Miljøfyrtårn!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Ordfører Anette Musdalslien sørget for høytidelig overrekkelse av blomster og sertifisering til Joakim Sustad, miljøfyrtårnansvarlig i Jøra Bygg og daglig leder Odd Arne Solberg.

Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift tar vi grep for å bli enda grønnere på veien mot en bærekraftig fremtid. 

Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Bærekraftshjulet: Grafikk til fri bruk
Bærekraftshjulet: Grafikk til fri bruk

Vi bidrar også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Fremover vil Jøra Bygg:

  • Bidra til grønn omstilling og bevistgjøre miljøarbeidet
  • Åpenhet og bærekraftig fremtid
  • ROS-analyse av indre og ytre miljø
  • Årlige revisjoner av internkontroll
  • Utarbeide årlig klima- og miljørapport

Klima- og miljørapport

Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Fotokredit: Miljøfyrtårn
Fotokredit: Miljøfyrtårn

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og holder høy internasjonal miljøstandard og kvalitet.

Ved å velge en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet, bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

Vi ønsker også å oppfordre andre virksomheter til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan dere kan bli sertifisert: www.miljofyrtarn.no

Kontaktperson

Joakim Sustad

Joakim Sustad

KS/HMS ansvarlig & marked

99 20 30 54

joakim@jora-bygg.no