(f.v.) Joakim Sustad, Odd Arne Solberg. Foto: Truls Telle
(f.v.) Joakim Sustad, Odd Arne Solberg. Foto: Truls Telle

2/5/2023

Sikkerhet er nødvendig på byggeplassen

Viktigheten av å ivareta HMS i byggebransjen er nødvendig. En effektiv HMS-policy kan bidra til å identifisere farer og forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen. Hos Jøra Bygg AS har sikkerhet alltid vært en prioritet. Med en tydelig fokus på HMS, kan en god HMS-praksis også ha positive miljøeffekter.

GD er med daglig leder Solberg og HMS-ansvarlig i Jøra Bygg Joakim Sustad, på byggeplass på Musdalssætra på Tretten. Praten går om sikkerhet på arbeidsplassen.

– Bare rigg og drift av et ordentlig stilas koster fort 50.000 kroner til ei hytte som dette, sier Solberg.

Han forteller at også Jøra bygg har tatt tak i sikkerheten for sine ansatte.

– Før hadde vi også mangler. Det var rett og slett ikke godt nok fokus på det. Men sikkerhet er nødvendig. Det er også klart at det er lønnsomt å være flink på sikkerhet. Dessuten er et godt renommé ute blant kunder om at ting er på stell, veldig viktig.

Ifølge Solberg så har Jøra bygg opplevd å tape anbud på jobber fordi konkurrenter ikke har prisa inn nødvendig sikkerhetstiltak for de ansatte.

– Problemet er jo at du som kunde sliter med å se forskjellen på en som er seriøse og en som ikke er det. Det er ikke før bygget kommer opp at du kanskje ser at de har spart på sikringa av de ansatte.

– Kan du forklare?

– Sikkerhet for ansatte er en kostnad. Og det kommer jo ikke fram i et anbud hvordan stilas er eller hva som er sikkerheten til de ansatte. Når du som kunde bare ser summen i anbudet så er dette jo krevende å skjønne dette.

Solberg får støtte fra kvalitetssikrer og hms-ansvarlig i Jøra Bygg, Joakim Sustad.

– Sikkerhet er nødvendig. Når byggefirmaer vil spare penger på dette, kan de fort ende opp med å bli useriøse, sier Sustad.

Han forteller at Jøra Bygg også har måttet gjøre nødvendige endringer for å få sikkerheten i fokus.

(f.v.) Daglig leder Odd Arne Solberg og KS/HMS ansvarlig Joakim Sustad. Foto: Truls Telle
(f.v.) Daglig leder Odd Arne Solberg og KS/HMS ansvarlig Joakim Sustad. Foto: Truls Telle

– Hele tematikken med HMS har fått et helt anna fokus hos oss nå enn før. Før kunne vi og ha for dårlig sikring i høyde, ansatte som ikke hadde nødvendige sikkerhetskurs og verneutstyr, og kunne mangle systemer for risikovurdering. Jeg har et engasjement for dette og ville at ting skulle bli bedre.

– Hva har dere gjort?

– Vi har jobba mye med at risikoanalyser og sikkerhet skal planlegges fra start til slutt, at dette skal inngå som en sjølsagt del av byggeprosjektet. Dette gjelder alt fra sjekklister, kurs, verneutstyr, redskap, forsikringer, opplæring, ansvar og roller. Mest av alt handler det om å legge til rette for og skape motivasjon for å sette HMS i fokus på alle plan.

Oppdragende effekt

Sustad merker at folk både inne på kontoret og ute på byggeplassen de siste årene har fått større bevissthet rundt risiko og sikkerhet

– Dette prates det mye mer om nå, enn for bare noen få år siden.

Også daglig leder Solberg er tydelig på at det har skjedd mye positivt i byggenæringa, og at de siste 2–3 årene har fokuset på sikkerhet blitt mye bedre.

– Firmaene har innretta seg etter forholdene, og blitt hele bransjen har blitt mer seriøst. Det er sikkert noen som ikke gjør dette godt nok, men det har skjedd mye til det bedre.

– Hvorfor tror du bransjen har endra seg?

– Det er flere forklaringer, men en er at Arbeidstilsynet de siste årene har hatt ekstra fokus på byggenæringen. I vår region har det blitt ført tilsyn særlig med hytteutbygginger. Dette har hatt en oppdragende effekt på bransjen, sier Solberg.

Skrevet av journalist: Svenn Arne Lie

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Trykk her.

Joakim Sustad

Joakim Sustad

KS/HMS ansvarlig & marked

99 20 30 54

joakim@jora-bygg.no

Odd Arne Solberg

Daglig leder

99 20 30 40

arne@jora-bygg.no